א 1. תקנון האתר “בלאג’יו שעונים ותכשיטים”

 1. השימוש באתר ביצוע הזמנה ורכישה באתר כפופים להוראות כל דין ולתקנון. המשתמש באתר (להלן: “המשתמש”) מאשר כי הוראות התקנון נקראו על ידו והוא מסכים להן, ומתחייב למלא את כל האמור בו.
 2. התקנון מנוסח בלשון זכר, וכל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד; 

כל האמור בלשון יחיד, כאילו נאמר בלשון רבים ולהיפך.

 1. החברה רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות באתר ו\או  התקנון ו/או את תכני האתר, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.

5.במקרה של הזמנה טלפונית ולא דרך האתר הוראות התקנון באתר יחולו על הלקוח במלואם וחובת המשתמש לקרוא את התקנון ולמלא אחר כל הוראותיו.

 1. הגבלת גיל – תנאי לרכישה באתר הינו שהמשתמש הינו בן 18 ומעלה.
 2. אין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לפרסם את תכני האתר במלואם ו/או חלקם. אין להשתמש בתכני האתר ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בהם, אלא באישור בכתב ממנהל האתר.

*** מדיניות פרטיות

 1. האתר נוקט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנהוגים והמקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן, על פרטיות וסודיות המידע. האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה בלבד.

*** ביצוע הזמנות באמצעות האתר

 

 1. אישור ביצוע הרכישה מותנה בזה שהמוצר קיים במלאי מחסני החברה במועד ההספקה המבוקש ו/או במועד ביצוע ההזמנה.
 2. במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הוסר מהאתר ו/או דווח כאזל במלאי עד למועד ביצוע ההזמנה, החברה לא תהא מחויבת במכירת המוצר, ולמזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין אם ישיר או עקיף אשר נגרם למזמין ו/או לצד ג’ בכפוף לסעיף ו.4.
 3. כל האמור כפוף לכך שהחברה תשיב למזמין כל סכום ששולם על ידו במידה ואכן שולם בפועל ו/או יבוטל החיוב במידה ובוצע . יודגש ויובהר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אזל במלאי ולא ניתן לספקו – במצבים אלו תבוטל העסקה ע”י החברה ולמזמין לא תהא כל טענה בקשר לכך וזאת בכפוף להשבת הסכום ששולם במלואו למזמין.
 4. ללקוח תהיה אפשרות להחליף מוצר אשר קיים במלאי ויסופק לכתובת שהוזנה בעת ביצוע ההזמנה.

***אמצעי תשלום

התשלום באתר יבוצע באמצעות כרטיס חיוב עפ”י חוק שירותי תשלום, תשע”ט-2019.

 

 1. לאחר הזנת פרטי אמצעי התשלום במלואם ולחיצה על “אישור” ו/או “ביצוע הזמנה”, יישלח למזמין אישור ביצוע הזמנה באמצעות הדואר האלקטרוני שהוזן במעמד ההזמנה. על אף זאת, קבלת אישור זה אינו מחייב את החברה באספקת המוצרים, ואין הוא מעיד אלא על אישור קליטת פרטי ההזמנה בחברה או תקינות פרטי הכרטיס.

אישור מחברת האשראי על העסקה וחיוב הכרטיס היונ עד יום העסקים  והוא הקובע לצורך מועדי האספקה והכנת המוצר

 

 1. התשלום מתבצע באמצעות סליקת כרטיסי אשראי בצורה מקוונת ומאובטחת בתנאים המחמירים ביותר הנהוגים בשוק  ע”י “קארדקום”.
 1. המזמין מאשר בזאת כי הוא מודע לחוקים ולהנחיות הנוגעים לביצוע עסקת מכר מרחוק ורכישה באינטרנט.
 2. המזמין מצהיר כי כרטיס החיוב באמצעותו בוצעה ההזמנה נמצא ברשותו ושייך לו, וכי הכרטיס בתוקף וכי הוא מורשה על פי כל דין מול המנפיק לבצע עסקה בסכום הרלוונטי. 
 3. “בלאג’יו שעונים ותכשיטים” שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח הצגת תעודת זהות וכרטיס אשראי לשליח בעת קבלת המוצר או לחילופין שליחת צילום תעודת זהות בווצאפ לאימות פרטי המשתמש.

 

*** משלוחים

 

 1. המען/נקודת האיסוף אליו/ה יש לבצע את הספקת המוצר/ים שהוזמנו הינו/ה בישראל, ונמצא במפת החלוקה בגבולות ישראל ולא מחוצה לו. במידה וכתובת ההספקה תהא מחוץ למפת החלוקה החברה תיצור קשר עם המזמין לשינוי מען הספקה/ביטול העסקה.
 2. מועד משלוח ההזמנה ייחשב החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי ואינו כולל את זמן הכנת התכשיטים.
 1. המשלוחים מתבצעים באמצעות חברת השליחויות ואין החברה אחראית על התנהלותה של חברת השליחויות למעט הגעת ההזמנה בשלמותה ובמלואה אל הכתובת/נקודת האיסוף שסופקה בעת ביצוע ההזמנה.
 1. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות אמצעי התשלום של ההזמנה ויצטרף לתשלום עבור ההזמנה, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה, או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח בפועל. במידה ובוצע ביטול עסקה לאחר קבלת המשלוח, עלותו תקוזז מעלות העסקה בפועל, דהיינו ביטול עסקה עפ”י סעיף ו וללא החזר עבור עלות המשלוח.

24.אספקת המוצרים ללקוח עד 3 ימי עסקים  לא כולל ימי שישי שבת וערבי חג וחג או ימי שבתון.

שימו לב זמן אספקת המוצר מתייחסג לזמן המשלוח על ידי חברת המשלוחים ולא כולל זמן קבלת אישור העסקה מחברת האשראי וזמן הכנת התכשיט.

 

 1. בלאג’יו שעונים ותכשיטים לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים שמסר המשתמש באתר כגון כתובת חסרה או מספר טלפון שגוי.
 1. בלאג’יו שעונים ותכשיטים לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, חגים, מצבי חירום, סגר כללי, הגבלת מעבר וכדומה.
 1. במקרה של איחור ו/או עיכוב באספקה, תשתדל החברה ליידע את המזמין מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור. החברה תעמוד מול השירות של חברת המשלוחים כדי לבדוק עבור משלוח שהתעכב ותיעישה כל שביכולתה בשביל אספקת המוצר.
 2. החברה אינה אחראית על איחור במשלוח כתוצאה מעומס בחברת השילוח וכי אין זו עילה לביטול העסקה.

***זמני הספקה

 

 1. עיבוד הזמנה וקליטתה במערכת עד 2 ימי עסקים (הזמנה שתבוצע לאחר השעה 12:00 תיחשב כהזמנה שבוצעה ביום העסקים הבא).
 1. אספקת הזמנה תבוצע עד 7 ימי עסקים מיום קבלת אישור לעסקה על ידי חברת האשראי( ןלא אישור ההזמנה אשר נשלח במייל ללקוח לאחר ביצוע ההזמנה).
 1. לקוח אשר עשה הזמנה טלפונית ובחר באיסוף עצמי מהמפעל יעמוד מול שירות הלקוחות לצורך תיאום. זמני איסוף עצמי הינם בימי חול בין השעות 9:00- 20:00 בתיאום מראש.

 *** ביטול עסקה

 

 1. ככלל, החזר כספי בגין ביטול עסקה בכל עסקה שהיא יבוצע בכפוף לחוק וכמפורט בסעיף זה אל אמצעי התשלום עמו בוצע ההזמנה.

***ביטול עסקת מכר מרחוק בתקופה רגילה שאיננה במבצע

 

 1. המזמין יהא רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן – התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות מכוח חוק זה בלבד.

בתנאי שהמוצר איננו בעיצוב אישי או הזמנה אישית לפי בקשת הלקוח, כגון חריטה או בחירת גודל רצוי או תכשיט שבמלאי בצבע מסוים והוזמן בצבע אחר שאינו נמצא במלאי הרגיל של החברה. 

הודעה בלבד ללא החזרת המוצר בזמן הנקוב איננה תיחשב לביטול עסקה.

 

ביטול עסקת מכר מרחוק בתקופת מבצעים

 

33.1. המזמין יהא רשאי לבטל את העסקה תוך 5 ימים מיום קבלת המוצר 

 

 1. יש להחזיר את המוצר ו/או המוצרים באריזתו/ם המקורית בלבד, לרבות כל התכולה הנלווית במלואה ולא יאוחר מ5 ימים מיום קבלת המוצר.

 הודעה בלבד ללא החזרת המוצר בזמן הנקוב איננה תיחשב לביטול עסקה.

 

ו.2. ביטול עסקה מחמת חרטה

 

 1. המשתמש רשאי לבטל את העסקה 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה לפי המאוחר מבניהם; 

יש להחזיר את המוצר ו/או המוצרים באריזתו/ם המקורית בלבד, לרבות כל התכולה הנלווית במלואה ולא יאוחר מ 14 ימים מיום קבלת המוצר. הודעה בלבד ללא החזרת המוצר בזמן הנקוב איננה תיחשב לביטול עסקה.

 

 1. המזמין אינו רשאי לבטל עסקה ו/או להחליף מוצר שיוצר במיוחד בעבורו (כגון חריטה ועיצוב אישי).
 1. ביטול עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב בלבד לבלאג’יו שעונים ותכשיטים בדוא”ל שכתובתו (להלן: “הודעת ביטול עסקה”).
 1. לאחר קבלת הודעת ביטול עסקה כאמור, החברה תשיב למזמין, בתוך 21 ימים מיום קבלת הודעת ביטול העסקה, את סכום העסקה בניכוי עלויות דמי סליקת אשראי  ודמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים (להלן: “זכות החרטה”).
 1. במקרה בו המזמין מבטל עסקה מחמת זכות החרטה לאחר ביצוע משלוח כספי עלות המשלוח יישארו בידי החברה כאמור בסעיף 24 לתקנון זה. אחריות על השבת הטובין אל החברה הינו על הלקוח והלקוח ישא בהוצאות אלו.
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה והמוצר הגיע ללקוח בטרם שליחת הודעת בקשה לביטול עסקה, ידאג המזמין להחזיר לחברה את המוצר, על חשבונו, בהתאם לכתובת שתימסר לו על ידי בלאג’יו שעונים ותכשיטים.

במידה ונבחר משלוח לנקודת איסוף יש צורך להמתין עד לקבלת המוצר ולאחר מכן לשלוח אלינו בחזרה על חשבון הלקוח.

 

***ביטול עסקה עקב אלרגיה

לא תינתן אפשרות לביטול עסקה אם הלקוח הזמין מוצר ולאחר מכן גילה שהוא אלרגי לאחד החומרים שמהם עשוי התכשיט.

על הלקוח לדעת למה הוא אלרגי ולשקול בהתאם לפני הזמנה.

 

***ביטול עסקה עקב פגם במוצר

 

 1. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה להזמנה לא יגבו דמי ביטול.
 1. במקרה של פגם במוצר, יישלח המזמין הודעה כתובה לדוא”ל שכתובתו    בצירוף צילום של המוצר הפגום.
 1. לאחר שחברתנו תבחן את הפנייה ותחליט כי אכן יש פגם במוצר, יהא על המזמין לשלוח את המוצר הפגום חזרה אל החברה בדואר רשום. והחברה תחזיר לשולח את סך המשלוח בדואר רשום ביחד עם זיכוי המוצר.
 1. יש להחזיר את המוצר ו/או המוצרים באריזתו/ם המקורית בלבד, לרבות כל התכולה הנלווית במלואה.

דעתה הבלעדית של החברה היא זו שתיקבע אם יש פגם במוצר !

 

*** ביטול עסקה על ידי בלאג’יו שעונים ותכשיטים.

 

 1. ביטול עסקה על ידי החברה יבוצע במקרה ונפלה טעות או מוצר שהיה חסר במלאי או חלקי תכשיטים אשר חסרים להכנת התכשיט.
 1. הודעה על ביטול העסקה תישלח ללקוח בהודעה כתובה באמצעות אפליקציית המסרים “וואטסאפ” ו/או באמצעות מסרון ו/או באמצעות מייל לכתובת המייל שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה.
 1. למעט השבת סכום העסקה במלואה, ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל סוג שהיא, כלפי בלאג’יו שעונים ותכשיטים בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 

*** החלפות והחזרות

 

 1. מוצר שנרכש בתקופה שאיננה תקופת מבצעים – למזמין ניתנת הזכות להחליף ו\או להחזיר מוצר שרכש עד לא יאוחר מ-14 יום מיום קבלת המוצר 

48.1. מוצר שנרכש במבצע – למזמין ניתנת הזכות להחליף ו\או להחזיר מוצר שרכש עד לא יאוחר מ-5 ימים מיום קבלת המוצר

 

אין החלפות ו/או החזרות על מוצרים בהזמנה אישית ו/או בעיצוב אישי (כגון חריטה) שלא ניתנים להחלפה\החזרה.

במקרה של הזמנה של סט במחיר מוזל  והלקוח ירצה להחזיר מוצר אחד מהסט יחוייב הלקוח במחיר מלא של המוצר שנשאר אצלו. חובת הלקוח להחזיר את המוצר אל החברה על חשבונו ובלבד שלא היה שימוש במוצר. 

אם וכאשר הגיע המוצר לחברה והתגלה כי אכן היה שימוש במוצר לא יינתן זיכוי למוצר.

 

 1. יש להחזיר את המוצר ו/או המוצרים באריזתו/ם המקורית בלבד, לרבות כל התכולה הנלווית במלואה ובלבד שלא היה שימוש במוצר ולא הורדו העטיפה באם  הייתה.
 1. באם יבחר המזמין מוצר ו/או מוצרים יקרים יותר מהמוצר ו/או המוצרים המוחלפים, יוסיף המזמין את ההפרש בין השניים.
 1. עלות משלוח המוצר ו/או המוצרים הנדרשים להחלפה אל בלאג’יו שעונים ותכשיטים  תהא על חשבון המזמין ובאחריותו המלאה והבלעדית.

וכן שליחת המוצר החדש יהיה גם על חשבון המזמין 

 

 ***מבצעים/הנחות

 

 1. מוצרים אשר נמכרו במבצע ו/או בהנחה תינתן אפשרות החזרה ו/או החלפת מוצר עד 5 ימים מיום קבלת המוצר

תכשיטים שהתקבלו במתנה כחלק ממבצע לא ניתנים להחלפה\החזרה ועליהם לא חלה האחריות ל12 חודשים.

 

 1. בלאג’יו שעונים ותכשיטים  תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל מבצע ו/או הנחה ו/או קוד קופון אישי שניתן ו\או שניתנו על מוצר ו\או ללקוח בכל עת, ולא תישמע כל טענה ביחס לכך.
 1. מבצעים ו/או הנחות יבוצעו באופן של הנחה אוטומטית המופיעה בעמוד המוצר ו/או באמצעות קוד קופון ייחודי שיימסר למזמין בין אם בפרסום פומבי ובין אם בפרטי.
 1. בלאג’יו שעונים ותכשיטים תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למסור קוד קופון מכל סוג שהוא הכולל הטבה ו/או הנחה /או מבצע מכל סוג שהוא לכל אדם ולמשתמשים באתר לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה בהתאם לכך.
 1. בעת סימון התיבה של הניוזלטר הינך מאשר/ת רישום וקבלת עדכונים מעת לעת מ״בלאג’יו שעונים ותכשיטים״.

הניוזלטר כולל עדכונים ו/או מבצעים ו/או הטבות אשר נשלחים ישירות לתיבת המייל שתוזן בעת ההזמנה

ניתן לבטל הרשמה לניוזלטר בכל עת באמצעות לחיצה על ״הסר״ בכל מייל שישלח אליך.

 

****מדיניות אחריות על מוצרים

 

 1. החברה מעניקה 12 חודשי אחריות מיום קבלת המוצר לכל תכשיטי כסף 925/גולדפילד/ציפוי זהב/סטיינלס סטיל. 
 2. החברה מעניקה 12 חודשי אחריות מיום קבלת המוצר לשעונים. האחריות הינה על המנגנון בלבד ולא על שבר או צבע השעון או זכוכית השעון.
 1. אחריות על תכשיטים  בציפוי זהב הינה לשנה בתנאי שהיה שימוש סביר בתכשיט ובהתאם לתעודת האחריות המצורפת במקרה שהנזק הוא כתוצאה משימוש בלתי סביר הלקוח יחויב בתשלום עבור ציפוי זהב חדש. 
 1. אין אחריות על שריטות, שבר ואובדן התכשיט או תליון מחובר שאבד.
 2. לקוח אשר תיקן תכשיט אצל מישהו אחר כמו צורף או שען שאינו בלאג’יו שעונים ותכשיטים או מישהו מטעמו ישא באחריות ולא יוכל לבוא בטענות לחברה. והאחריות על התכשיט תוסר מיידית  גם אם קרה לפני סוף 12 חודשי האחריות.
 1. תקופת תיקון/ניקוי מוצר ו/או מוצרים בתקופת האחריות הינה עד 21 ימי עסקים מיום הגעתם אל בלאגיו שעונים ותכשיטים.
 1. בתום תקופת האחריות וככל וניתן יהיה לתקן את המוצר, הדבר ייעשה בהינתן הצעת מחיר מראש על ידי בלאג’יו שעונים ותכשיטים , בטרם תחילת ביצוע העבודה, ובכפוף לאישור המזמין.

 

*** הגבלת אחריות

 

 1. ככלל, כל המוצרים הנמכרים בחברה מיועדים לשימוש מגיל שנתיים ומעלה.
 1. המוצרים מכילים חלקים קטנים ומסוכנים. לחברה לא תהא כל אחריות בגין נזק ו\או בליעה ו\או אסון שייגרם בגין שימוש במוצר שלא לשמו הוא מיועד.
 1. בלאג’יו שענים ותכשיטים לא תהא אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש שאינו סביר בתכשיטים.
 1. יש לאחסן את התכשיטים במקום אטום ויבש, כגון שקית פס-גור אטומה.
 1. כסף סטרלינג 925\סטנליסטיל עמידים במים מתוקים.
 1. ציפוי זהב לא מומלץ במגע עם מים ומומלץ להסיר בטרם מקלחת.
 1. אין להיכנס עם התכשיטים לים או לבריכה או למתקני רחצה דומים להם.
 1. אין להביא את התכשיטים במגע מגע עם חומרים כימיים (כגון חומרי ניקוי).
 1. לא מומלץ מגע עם בשמים.
 1. לא מומלץ לישון עם התכשיטים.
 1. לא מומלץ לבצע פעילות גופנית עם התכשיטים.
 1. ייתכנו הבדלים בצבעים ו/או בצורות בין מראה המוצר בתמונה באתר לבין המוצר במציאות.
 1. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד.
 1. המשתמש מתחייב לשפות את בלאג’יו שעונים ותכשיטים ו/או או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לה (לרבות הוצאות משפטיות) בגין הפרת תנאי השימוש ו/או הדין על ידו.